Kit Kat Flavors 2003


<-- Kit Kat Flavors - Pre 2003Kit Kat Flavors – 2004 –>

2003 Kit Kat 2 x Two-Finger2003 Kit Kat Big Cut2003 Kit Kat Double Berry2003 Kit Kat Eight Sticks
2003 Kit Kat Strawberry Milk2003 Kit Kat Mini White2003 Kit Kat Petit2003 Kit Kat Petit Strawberry
2003 Kit Kat Gold2003 Kit Kat Two-Finger